03.06.2019

Visiting our internal partners

We have a close dialogue with our business partners on a daily basis. But even though we can handle almost everything by phone or email, it can never completely replace the direct meeting. Therefore we took the time to visit som of our internal business partners in Germany to talk about our future cooperation. It has been a good and productive couple of days and there is no doubt, that we have some partners, who want to work together - just like us. 

We are open about out business partners, so you always know who has produced your solution. You can find an overview of our business partners here. 

Vi har dagligt en god og tæt dialog med vores samarbejdspartnere. Men selvom vi kan klare stort set alt via telefon og emails, så kan det aldrig erstatte det direkte møde. Vi har derfor været på en tur rundt til nogle af vores samarbejdspartnere i Tyskland for at snakke om det fremtidige samarbejde. Det har været nogle rigtig gode og produktive dage, og der er ingen tvivl om, at vi har nogle partnere, der vil samarbejdet på samme måde som os. 

Vi er åbne om, hvem vores samarbejdspartnere er, så du ved altid, hvem der har produceret din løsning. Du kan finde en oversigt over alle vores samarbejdspartnere her.


Back to overview